22 649 77 55, 22 649 55 77

Psycholog

Anna Pasławska–Turczyn

CENNIK

 • Wizyta pierwszorazowa – osoba dorosła 60min. – 120zł
 • Wizyta pierwszorazowa – dziecko – 45min. + konsultacja z rodzicem 15min. 110zł
 • Kolejna wizyta – osoba dorosła – 100zł, w tym opinia psychologiczna o stanie zdrowia + zalecenia
 • Kolejna wizyta – dziecko – 90zł
 • Terapia dlugofalowa – dorosly 90zł – 60min., dziecko 45min.-80zł
 • Konsultacja psychodietetyczna – 130zł
 • Kolejna wizyta psychodietetyczna –  100zł

Anna Pasławska–Turczyn

Psycholog (Specjalność: Kliniczna i Osobowości), Psychopedagog, Psychoprofilaktyk i Socjoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych

Jestem psychologiem klinicznym i osobowości, psychopedagogiem i socjoterapeutą z uprawnieniami doradcy zawodowego.

Specjalizuję się w diagnozie i poradnictwie z zakresu psychologii klinicznej, w tym psychosomatyce, psychologii wychowawczej, pomocy rodzinie oraz mediacjach rodzinnych.

Prowadzę poradnictwo w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz pracy psychoedukacyjnej z dziećmi autystycznymi.

Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i czynności behawioralnych.

Prowadzę konsultacje w zakresie psychodietetyki oraz interwencji kryzysowej.

USŁUGI

 • konsultacje psychologiczne dorosłych i dzieci
 • diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • diagnoza i terapia osób dorosłych i młodzieży z zaburzeniami odżywiania
 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • psychoedukacja rodziców
 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, z ryzykiem wykluczenia społecznego
 • praca z pacjentem zagrożonym aktami autoagresji
 • praca z pacjentem funkcjonującym w kryzysie życiowym
 • praca z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie
 • sporządzanie opinii do Sądów
 • sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych
 • diagnoza dojrzałości szkolnej
 • terapie Reki